Zajęcia dodatkowe

Gimnastyka korekcyjna

Prowadząca mgr Edyta Bruczko
Poprzez gry i zabawy ruchowe dzieci kształtują zdrowe, zgrabne i piękne sylwetki.
Zaj

ęcia 1 x w tygodniu (zgodnie z zaleceniem lekarza).

 

Rytmika

Prowadząca mgr Barbara Kozakiewicz-Kisiel
Dzieci pracują w grupach wiekowych, w formie zabawy uczą się śpiewu, tańca i gry na prostych instrumentach.
Zajęcia 1 x w tygodniu (4, 5 i 6 latki).

 

Język Angielski

Prowadząca mgr Magdalena Karpińska
Dzieci poznają język poprzez zabawę i piosenkę z wykorzystaniem metody Total Phisical Response – ruch całym ciałem.
Zajęcia 2 x w tygodniu (2, 3, 4 latki), 3 x w tygodniu (5 i 6 latki)

 

Edukacja i rekreacja informatyczna

Prowadząca mgr Maja Podobińska
Treści zajęć z komputerem powiązane zostały z programem wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-6 letnich. Zachęcają do samokształcenia poprzez korzystanie ze specjalnie przygotowanych dla najmłodszych programów multimedialnych.
Zajęcia 1 x w tygodniu (5 i 6 latki).

 

Taekwondo

Prowadząca mgr Dariusz Ilczuk
Zajęcia te wpływają na koncentrację uwagi, równowagę, dyscyplinę oraz odporność psychiczną, sprzyjają rozwijaniu gibkości, sprężystości, prawidłowemu rozwojowi układu kostnego, uczą samoobrony i współdziałania w grupie.
Zajęcia 1 x w tygodniu (4, 5 i 6 latki).

 

Koło perkusyjne

Prowadząca mgr Barbara Kozakiewicz-Kisiel
Zajęcia z koła perkusyjnego ma na celu bardziej szczegółowe zaznajomienie dzieci z instrumentami perkusyjnymi. Dzieci dowiadują się o budowie instrumentu takiego jak: bębenek, tamburyn, talerze, trójkąt, kastaniety, grzechotki, terkotki, klawesyn, kabazy i innych. Zaznajamiają się z prawidłowym sposobem uzyskiwania efektów dźwiękowych i ich cech charakterystycznych. Dzieci poznają tu również zapis nutowy i symbole zapisu perkusyjnego. Będą także eksperymentowały z nietypowymi przedmiotami, które brzmią podobnie jak instrumenty perkusyjne (np. szelest papieru).
Zajęcia 1x w tygodniu (5 i 6 latki).

 

Szachy

Prowadząca mgr Jarosław Galej
Celem zajęć szachowych jest pomoc we wszechstronnym rozwoju dzieci przy pomocy& szachów. Mamy na myśli rozwój osobowości i rozwój umysłowy (min. kształcenie pamięci, umiejętności trwałej koncentracji, wyobraźni, fantazji oraz myślenia logicznego i twórczego).
Zajęcia 1 x w tygodniu (5 i 6 latki).

 

 

Zajęcia odpłatne
Dla chętnych

 

Basen

Instruktor pływania mgr Zbigniew Szczygieł
Zajęcia te odbywają na pływalni Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej. Dzięki nim dzieci kształcą i doskonalą umiejętność pływania, wykonują wiele ćwiczeń i zabaw w wodzie.
Zajęcia 1x w tygodniu (4, 5, i 6 latki).

Koło taneczne

Prowadzący mgr Barbara Kozakiewicz – Kisiel
Zajęcia mają na celu rozwijanie wrażliwości muzycznej i rytmicznej. Dzieci uczą się układów tanecznych do muzyki klasycznej, nowoczesnej i folkowej. Opanowane umiejętności przedstawiają podczas uroczystości i imprez przedszkolnych.
Zajęcia 1x w tygodniu (4, 5 i 6 latki)

Zumba

Prowadzący Mobilna Szkoła Tańca Paaro
Zumba Kids to zajęcia promujące zdrowy styl życia wśród najmłodszych. Zumba Kids , czyli połączenie Zumba Fitness (Salsa, Cumbia, Reggaeton, Hip-Hop oraz innych tańców) i treningu zapewnia dzieciom maksimum zabawy i fitness’u w tym samym czasie. Duży nacisk kładziemy przy tym na pełne bezpieczeństwo uczestników.
Zajęcia 1x w tygodniu (3, 4, 5 i 6 latki)