Kadra

_dsc2690-p

mgr Marzena Sacharczuk


Dyrektor Przedszkola

nauczyciel mianowany

 • Studium Nauczycielskie w Białymstoku, kierunek: wychowanie przedszkolne ,
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: pedagogika wczesnoszkolna,
 • kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie oświatą”,
 • kurs „Bezpieczny przedszkolak” I i II stopień (uprawnienia realizatora programu),
 • kurs kierowników wycieczek szkolnych,
 • kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
 • kurs „Ratujemy i uczymy ratować” WOŚP,
 • kurs „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach”
 • kurs „Peaco 4 Kids”
 • kurs „Akademia Komunikacji”
 • kurs „NLP dla nauczycieli. Szkoła aktywnego nauczania”
 • kurs „Efektywna współpraca z rodzicami”
 • kurs Treninig Skutecznego Rodzica na bazie metody T. Gordona „Wychowanie bez porażek”.
 • Metoda Projektów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej MODM
 • Aktywne metody pracy z dzieckiem w przedszkolu MODM
 • Aspekty prawne i organizacyjne nadzoru pedagogicznego w świetle zmian rozporządzenia o nadzorze – CEN
 • Sześciolatek w szkole – uwarunkowania prawne i organizacyjne – CEN
 • Coaching jako skuteczne narzędzie motywowania pracowników – CDN,
 • konferencja „Dar zabawy – innowacja pedagogiczna w oparciu o model edukacji sferycznej Friedricha Froebela”
 • seminarium „Innowacje w psychologii i pedagogice. Nowe sposoby diagnostyki i terapii dzieci z dysleksją i ADHD”,
 • szkolenie „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić?”,
 • szkolenie „Kultura organizacyjna firmy”,
 • szkolenie „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się – rola dyrektora”.

 

 

mgr Ewa Korżyńska

nauczyciel dyplomowany wychowawca gr. Gwiazdki

 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii– kierunek: pedagogika wczesnoszkolna,
 • kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
 • kurs „Metoda Marii Montessori w edukacji wczesnoszkolnej”,
 • kurs „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym”,
 • kurs „Bezpieczny przedszkolak” I i II stopień (uprawnienia realizatora programu),
 • warszataty „Pomóż mi to zrobić samodzielnie – wspieranie samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym”,
 • szkolenie „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić?”,
 • „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej,
 • „iPad w przedszkolu” – cykl szkoleń WDN.

_DSC1293mgr Anna Sokólska

nauczyciel mianowany wychowawca gr. Gwiazdki

•Uniwersytet w Białymstoku, wydział Pedagogiki i Psychologii : pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
•Uniwersytet w Białymstoku, wydział Pedagogiki i Psychologii: studia podyplomowe – edukacja elementarna
•”Przystanek autyzm – co trzeba wiedzieć” – kurs doskonalący
•”Udzielanie podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej” – kurs
•”Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” – kurs
•”Koci alfabet – wprowadzenie w sztukę czytania, ćwiczenia w czytaniu. Instruktaże z pomocami do edukacji językowej wg Marii Montessori” – kurs
•”Złote perełki – przykłady wykorzystywania materiałów Marii Montessori w edukacji matematycznej” – kurs
•”Bezpieczny Przedszkolak” – stopień I i II – warsztat metodyczny
•Kurs Kierownika wycieczek szkolnych
•Kurs opiekunów  i wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

_dsc6416_

 

Iwona Matysiak

wychowawca i asystent nauczyciela gr. Gwiazdki

 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii kierunek:pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia licencjackie – w trakcie)
 • kurs wychowawcy kolonijnego,
 • szkolenie „Podstawowe wiadomości o stopniach i rodzajach niepełnosprawności”,
 • kwalifikacje w zawodzie „Terapeuta zajęciowy”.

 

 

mgr Maja Podobińska

Informatyka

 

 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyczno – Informatyczny, kierunek – matematyka,
 • Uniwersytet w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli – przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi.

 

 

mgr Bożena Falkowska

Religia Katolicka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek –teologia
 • Kolegium Teologiczne Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie specjalność- katechetyka
 • Studium Przygotowania Pedagogicznego ATK w Warszawie
 • Podyplomowe studia Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, kierunek- filozofia i etyka
 • kurs „Szkoła dla rodziców i wychowawców” I i II etap
 • kurs „Kuźnia mentorów”
 • kurs „Akademia komunikacyjna”
 • kurs „Pierwsza pomocy przedmedyczna”

 

Ks. mgr Władysław Masajło

Religia Prawosławna

 • Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie,
 • Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie z Siedzibą w Jabłecznej,
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie,
 • Kurs doskonalenia teologiczno-pedagogicznego,
 • Kurs przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne,
 • Kurs pomiaru dydaktycznego,
 • Warsztaty dla nauczycieli religii.

 

Specjaliści

 

mgr Barbara Puciłowsk

Psycholog

 • Akademia Teologii Katolickiej (obecny Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego), wydział filozofii chrześcijańskiej, kierunek: psychologia,
 • różnorodne doświadczenia zawodowe, w tym 10 lat nocnych dyżurów w Telefonie Zaufania,
  Szereg ciekawych kursów i uzyskanych certyfikatów, między innymi:
 • staż specjalizacyjny w Instytucie Psychoneurologicznym w Warszawie,
 • kurs Pedagogiki Waldorfskiej, prowadzony przez pedagogów niemieckich,
 • Akademia Profilaktyków w Młodzieżowym Ośrodku terapii i Adaptacji „Etap”,
 • rozszerzony trening zastępowania agresji (program PEACE4Kids) z Warszawskiego Instytutu Profilaktyki,
 • „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w terapii pedagogicznej i psychologicznej.

 

 

mgr Monika Sztulc

Logopeda

 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologii Polskiej – kierunek: logopedia – studia podyplomowe,
 • szkolenie „Nowa Mowa. Pokonać jąkanie” prowadzone przez mgr Dawida Tomaszewskiego – Uniwersytet w
  Białymstoku Wydział Filologii Polskiej,
 • konferencja szkoleniowa „Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci
  z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”.

 

 

mgr Edyta Bruczko

Terapeuta Ruchowy,
Gimnastyka korekcyjna

 • Akademia Wychowanie Fizycznego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, kierunek nauczycielski,
 • uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej.