Ramowy rozkład dnia

7.30 – 8.20 – schodzenie się dzieci, cicha praca w małych grupach – gry stolikowe, układanki, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy ruchowe, indywidualna praca z montessoriańskim materiałem rozwojowym


8.20 – 9.00 – przygotowania do śniadania, czynności higieniczne, spożywane posiłku, czynności porządkowe


9.00 – 11.20 – zajęcia programowe z zakresu: kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, edukacji językowej, wychowania religijnego, wychowania do kultury życia, wychowania przez sztukę, oraz ćwiczeń praktycznego dnia, zabawy na świeżym powietrzu, spacery, zajęcia dodatkowe przewidziane w planie dnia


11.20 – 12.00 – ćwiczenia dnia praktycznego –  przygotowanie do obiadu, pełnienie dyżurów, korzystanie z łazienki, spożywanie obiadu, porządkowanie oraz mycie zębów


12.00 – 13.30 – poobiedni odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, opowiadań nauczyciela, bajek


13.30 – 13.50 – czynności praktycznego dnia – przygotowania do podwieczorku, mycie rąk, spożywanie posiłku, porządkowanie


13.50 – 15.10 – zajęcia programowe (utrwalające) z zakresu: kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, edukacji językowej, wychowania religijnego, wychowania do kultury życia, wychowania przez sztukę, oraz ćwiczeń praktycznych dnia codziennego


15.10 – 15.40 – czynności porządkowe, przygotowanie do podwieczorku, spożywanie i porządkowanie po posiłku


15.40 – 16.00 – zabawy dowolne na podwórku lub w sali przedszkolnej; zabawy ruchowe ze śpiewem, integracyjne, indywidualna praca z montessoriańskim materiałem rozwojowym, praca indywidualna z dzieckiem, praca kompensacyjna w małych zespołach.